Je wilt dat beleid gedragen wordt door de mensen in de organisatie en dat het uitnodigt tot implementatie. Boost’o ontwikkelt beleid op interactieve wijze door experts en stakeholders nauw te betrekken. Je maakt beleid samen. Het kan beleid om op hogeschool, faculteit- of opleidingsniveau gaan. Moet er beleid ontwikkeld worden, maar heeft u op dit moment geen mensen beschikbaar met het benodigde profiel? Vraag Boost’o dit beleid voor en met u te ontwikkelen.

Bijvoorbeeld: instellingsplan, onderwijsvisie, toetsbeleid, onderwijsvisie, poetsvisie, handreiking opleidingscommissies en kwaliteitszorgbeleid.

Andere diensten

Curriculum ontwikkeling

Flexibel onderwijs & Leeruitkomsten

Kwaliteitszorg & Accreditatie

Coaching

Procesbegeleiding