Opleidingen zijn continu in ontwikkeling. Je wilt immers dat de opleiding voldoet aan de eisen van het (internationale) werkveld nu en in de toekomst. Met de inrichting van de opleiding wil je jouw studenten stimuleren tot actief en succesvol studeren.

Je beantwoordt in dit proces de volgende vragen: Wat zijn de eisen waaraan we moeten voldoen en wat is ons profiel? Wat kenmerkt de professional die wij willen opleiden? Wat is onze visie op ons onderwijs en onze toetsing? Hoe willen we dat de student leert? Wat is de opbouw, de structuur van de opleiding? Hoe richten we de modulen in denkend vanuit onze uitgangspunten? Ofwel hoe geven we ons onderwijs en onze toetsen concreet vorm?

Boost’o kan curriculumvernieuwingen bij u begeleiden in de rol van projectleider en onderwijskundig adviseur. Ik zet met u de stappen in het proces uit en begeleid het project- of ontwikkelteam hands-on bij het maken van keuzes en het ontwikkelen.

Onderwerpen:
– Onderwijsvisie & toetsvisie
– Opleidingsprofiel
– Flexibel onderwijs & gepersonaliseerd leren
– Onderwijsprogramma & toetsplan
– Leeruitkomsten & leerdoelen
– Advisering & projectleiding
– Onderwijsmodulen & toetsen

Andere diensten

Flexibel onderwijs & Leeruitkomsten

Kwaliteitszorg & Accreditatie

Beleidsontwikkeling

Coaching

Procesbegeleiding