Coaching kan docenten en medewerkers veel bieden, zoals balans, zelfinzicht, een uitgebreid handelingsrepertoire, grip op het werk. In een coachingstraject oefen je nieuwe vaardigheden en ander gedrag. Daarnaast gaat coaching over het onderzoeken waar gedragspatronen vandaan komen en doorbreken van deze patronen waar ze niet meer nodig en niet helpend zijn. Coaching is dus onderzoeken, oefenen, loslaten en reflecteren.

Ik gebruik in de coach graag andere niet doorsnee werkvormen o je uit het hoofd en bij je gevoel te brengen, om denken, doen en voelen met elkaar te verbinden en om nieuw gedrag te oefenen.

Coaching kan bijvoorbeeld gaan over:
– Timemanagement
– Verbeteren balans werk-privé
– Docentgerelateerde coachingsvragen
– Coaching van projectleiders

Andere diensten

Curriculum ontwikkeling

Flexibel onderwijs & Leeruitkomsten

Kwaliteitszorg & Accreditatie

Beleidsontwikkeling

Procesbegeleiding