Welke ambitie heeft het team op het gebied van gepersonaliseerd leren en flexibel onderwijs? Wil je werken met leeruitkomsten? Hoe wil je het leerpad van de student personaliseren? (Hoe) toets je leerwegonafhankelijk? Wat betekenen onze keuzes voor de ICT en logistiek?

Boost’o begeleidt teams bij flexibilisering van duale, deeltijd en voltijd opleidingen. Dit betekent: ambitie bepalen, ontwikkelen onderwijsconcept en leeruitkomsten, uitwerken van de student journey, ontwikkelen van leerwegonafhankelijke toetsen, en ontwikkelen van de modulen die je als opleiding aanbiedt. En, een verbinding maken met de ‘achterkant’ van het onderwijs. Wat betekenen onze keuzes voor het rooster, de DLWO en onze systemen?

Andere diensten

Curriculum ontwikkeling

Kwaliteitszorg & Accreditatie

Beleidsontwikkeling

Coaching

Procesbegeleiding